Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING FOR HEDNA AS

Timebestilling

Hedna AS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Vi vil derfor sørge for at vår bruk av personopplysninger er i samsvar med gjeldende personvernregler.Rammene for behandling av personopplysninger

Hedna AS behandler personopplysninger innenfor rammene av gjeldende lovverk og denne personvernerklæringen. Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale, eller når du på annen måte gir personopplysninger til oss.


Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Eksemplevis behandler vi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og timehistorikk. I noen tilfeller lagres også f.eks. fargekoder eller annen produktinfo knyttet til ditt kundeforhold.Formål med lagring og behandling av personopplysninger.

Personopplysninger lagres og behandles først og fremst for å administrere og gjennomføre kundeforholdet, og for å behandle og utføre dine timebestillinger. Vi behandler også personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller i tilfeller hvor du har samtykket til den aktuelle behandling - f.eks i forbindelse med valgfri markedsføring eller kundeklubb.Innsyn, retting og sletting.

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger. Ta kontakt med daglig leder for Hedna AS; Øyan Dalen, så eksporterer vi dine data. Du kan også be om å få rettet eventuelle feil.

Dersom du ønsker det kan vi også slette eller anonymisere dine personopplysninger.Smittesporing.

Virksomheten skal, til bruk ved eventuell smitteoppsporing utført av kommunen etter smittevernloven § 3-6, ha kontaktinformasjon til kunder som har mottatt tjenester to uker tilbake i tid. Virksomheten skal ha oversikt over hvor kunden mottok tjenester og hvilke ansatte som har ytt tjenester til hver kunde. En slik særlig oversikt skal oppbevares på forsvarlig måte og slettes to uker etter utført tjeneste. Virksomhetene skal informere kundene om dette.Oppbevaring av personopplysninger.

Vi oppbevarer personopplysninger etter god praksis innenfor EU/EØS etter gjeldende lovverk.Cookies

Hedna AS bruker cookies for å holde på tilstand under nettbestilling. Plattformen bruker også informasjonskapsler for å vise deg en snarvei til dit du bestilte sist. Dette presenteres i en liste i portalen. Informasjonen sendes aldri til server, og den brukes aldri til å spore deg. Funksjonaliteten er kun til stede for å la deg navigere raskere og mer effektivt frem til dine favoritter.